Información técnica

BENDI fabrica válvulas de motor de combustión interna. Existen principalmente dous tipos diferentes de válvulas empregadas nos motores de combustión interna, diferenciadas como válvula de admisión e válvula de escape. As válvulas chamadas válvulas do motor de admisión permiten que a mestura de combustible e aire entre no cilindro e a válvula de escape permite que o evacuador saia do cilindro. Este proceso ten lugar continuamente no motor para funcionar.

fg